Hem

Skyttorps mek & bioenergi

        Vår melodi - Bioenergi

Leveranser pellets

För närvarande är vi påverkade av den rådande pelletsbristen i Sverige.

Därav är de just nu nya leveranstider.

För bulk är leveranstiden 6-15 dagar

För pall är leveranstiden inom 30 dagar.

I takt med att lagernivåerna kommer i kapp så kommer leveranstiden att minska.

Solenergi


Med solfångare är du oberoende av annan energi under 5-6 månader om året. Som komplement till andra energikällor är det optimalt eftersom solen är som bäst då t.ex. en värmepanna har som sämst verkningsgrad.


Solen är en naturlig, miljövänlig och kostnadsfri energikälla. Varje timme tar jorden emot lika mycket energi från solen som vi människor gör av med på ett helt år!

Solenergin går att ta till vara på genom solfångare och solceller. Solfångare genererar värme och solceller elektricitet.

I en solfångare finns det små rör fyllda med en värmebärande vätska (oftast vatten och glykol). På utsidan sitter ett skyddande glas som håller den fångade värmen kvar i rören.

När solstrålarna träffar solfångaren värms vätskan i rören upp. Den varma vätskan leds till en stor ackumulatortank. Ackumulatortanken fungerar som ett värmelager som kan kopplas samman med husets värmesystem. Därifrån skickas vattnet ut till husets element eller används till att värma tappvattnet

 

En solcell är uppbyggd så att solens strålar skapar en spänning. Strömmen kan lagras i ett batteri eller användas direkt, exempelvis till belysning.

 

För varje hundralapp köpt energi under sommaren är upp till 70 kronor bortkastade eftersom en förbränningsanläggning har dålig verkningsgrad under sommaren.. Med en solvärmeanläggning kan du stänga av din pannanläggning sommartid och du sparar dubbelt så mycket av inköpt energi som solfångaren själv ger. Därför sparar du dubbelt så mycket av inköpt energi som solfångaren själv ger.

Bioenergi


Bioenergi är energi som erhålls ur biobränsle. Normalt avses med biobränsle endast sådant material som inom en överskådlig tid balanseras av tillväxt i naturen. Den mängd koldioxid som bildas vid förbränningen är precis samma mängd som växten tagit upp under sin tillväxt, och så länge återväxten är lika hög som uttaget kommer alltså inte koldioxidhalten i atmosfären att öka.

                                                                                                                                         Ur miljösynpnkt så är bioenergivärme en av de bättre altenativen eftersom utsläppen som blir är precis lika mycket som växterna tar upp under tillväxten innan det återigen används för uppvärmning av våra hus och gårdar.

Ur ekonomisk synvinkel så tjänar du också på att välja bioenergi som energikälla. Visste du att det är ca 15.000 kr dyrare per år att elda olja mot att elda pellets?

Sverige har idag i jämförelse med övriga Europa låga energipriser. Men både elström och olja kommer dock att stiga kraftigt de närmaste åren - oavsett kärnkraftens vara eller icke vara. Redan idag kan en övergång till pelletseldning halvera din uppvärmningskostnad.


De senaste årens ökade miljöengagemang (miljörörelsen, skattereduktion för gröna alternativ m.m.) kombinerat med att oljepriset återigen börjat nå smärtsamma nivåer har lett till att pelletsen återigen blivit populärt.


Eftersom vi vet att oljan kommer att ta slut inom en inte allt för avlägsen framtid, samtidigt som klimathotet (växthuseffekten, global uppvärmning m.m.) växer allt starkare finns det all anledning att tro att miljövänliga uppvärmningsalternativ som pellets kommer att bli mer och mer populära. I och med att pelletsen blir mer använd kommer priserna förmodligen att sjunka.Boka oss för ett hembesök


Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning. Tillsammans kommer vi fram till vad som är bästa lösningen för just  dig och din fastighet.


Vi installerar och säljer värmelösningar från några av marknadens ledande leverantörer av

system för sol-och bioenergi.


Boka ditt hembesök på tel. 070-327 74 03


Nyheter

Uppdaterad

2018-08-26


Viktig information! I vinter förväntas en prishöjning på pellets - Pga brandrisken i landet under denna varma sommar så har leverantörerna inte kunnat producera förväntad mängd pellets och lagerna har sjunkit. Därför kommer en prishöjning att ske.

Passa på att beställa din pellets innan 1 September för att hinna innan prishöjningen!


2018-05-02


Prislista för pellets uppdaterad - Ny prislista gäller från 2018-05-02. Läs mer under priser och leveransinformation.


2017-06-10


Besök oss på Skyttorpsdagen den 17 Juni - Vi visar pelletskaminer från KMP och automatiska pelletspannor från Effecta. Välkomna!


Nu kan du beställa stallpellets från oss-  Stallpellets från Scandbio. Du beställer lika enkelt som din vanliga villapellets via hemsidan.


Beställ pellets online!

Klicka HÄR

Beställ enkelt pellets själv via Scandbios onlinetjänst. Snabbt och enkelt!


Uppdaterad

2017-02-06


Neova har bytt namn till Scandbio - Samma pellets, samma kvalité


Uppdaterad

2017-02-01Leverantörer


Kontakta oss:


Skyttorps mek & bioenergi

Tensta - Knivsta 85

743 94 Skyttorp


Tel: 070-327 74 03

E-post: info@skyttorpsbioenergi.se

Skyttorps mek & bioenergi

        Vår melodi - Bioenergi