Hem

Boka oss för ett hembesök


Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning. Tillsammans kommer vi fram till vad som är bästa lösningen för just  dig och din fastighet.


Vi installerar och säljer värmelösningar från några av marknadens ledande leverantörer av

system för sol-och bioenergi.


Boka ditt hembesök på tel. 070-327 74 03


Bioenergi


Bioenergi är energi som erhålls ur biobränsle. Normalt avses med biobränsle endast sådant material som inom en överskådlig tid balanseras av tillväxt i naturen. Den mängd koldioxid som bildas vid förbränningen är precis samma mängd som växten tagit upp under sin tillväxt, och så länge återväxten är lika hög som uttaget kommer alltså inte koldioxidhalten i atmosfären att öka.

                                                                                           Ur miljösynpnkt så är bioenergivärme en av de bättre altenativen eftersom utsläppen som blir är precis lika mycket som växterna tar upp under tillväxten innan det återigen används för uppvärmning av våra hus och gårdar.

Ur ekonomisk synvinkel så tjänar du också på att välja bioenergi som energikälla. Visste du att det är ca 15.000 kr dyrare per år att elda olja mot att elda pellets?

Sverige har idag i jämförelse med övriga Europa låga energipriser. Men både elström och olja kommer dock att stiga kraftigt de närmaste åren - oavsett kärnkraftens vara eller icke vara. Redan idag kan en övergång till pelletseldning halvera din uppvärmningskostnad.


De senaste årens ökade miljöengagemang (miljörörelsen, skattereduktion för gröna alternativ m.m.) kombinerat med att oljepriset återigen börjat nå smärtsamma nivåer har lett till att pelletsen återigen blivit populärt.


Eftersom vi vet att oljan kommer att ta slut inom en inte allt för avlägsen framtid, samtidigt som klimathotet (växthuseffekten, global uppvärmning m.m.) växer allt starkare finns det all anledning att tro att miljövänliga uppvärmningsalternativ som pellets kommer att bli mer och mer populära. I och med att pelletsen blir mer använd kommer priserna förmodligen att sjunka.Sommaren är här!  - Grilla med pellets!RÖÖK Skogsbryn - Grillpellets med smak av svensk lövskog

RÖÖK Skogsbryn är en perfekt balanserad pelletsblandning med nyanserade smaker av ek och al med inslag av björk. Finstämda röktoner från svensk lövskog.


Innehåll:

Lövträd: 70 % ek, 30 % al med inslag av björk

Inga tillsatser

Storlek: 6 mm

Vikt: 9 kg

Ursprung: Sverige

Producerad av Scandbio

Energibidrag för installation av pelletsanläggning


Regeringen har den 15 juni 2023 beslutat att förordningen för bidrag för energieffektivisering i småhus kommer att träda i kraft den 3 juli 2023.

Denna förordning är särskilt relevant för ägare av småhus som överväger att uppgradera sina värmesystem till mer energieffektiva lösningar, såsom pelletspannor, pelletbrännare och pelletskaminer. Förordningen träder i kraft den 3 juli 2023>> Klicka HÄR för att läsa mer! <<Delbetala ditt köp via Wasa Kredit


Kontakta oss fö mer information!


Vi byter från 8mm värmepellests till 6mm

Kampanj - 500kr rabatt mellan 9-22 april


Hjälp en pelletseldare!
STOR MÄNGD ASKA
Beror oftast på för mycket bränsle i förhållande till lufttillförsel. Enklast är att justera mängden bränsle som matas till förbränningen genom att ändra hastigheten på matningsskruven från förrådet. Kontrollera också att friskluftsventilen till pannrummet är öppen. När balansen luft/bränsle är rätt är askan gråvit. Mörk aska tyder på dålig förbränning.


SMÄLT ASKA, S.K. SINTRING
Beror oftast på för lite luft i förhållande till bränslemängd.
Tumregeln är att friskluftsventilen ska ha samma area som skorstensröret (OBS! räkna bort ev. galler i ventilen som minskar den fria arean.). Det går även att justera mängden bränsle som matas till förbränningen för att förhållandet luft/ bränsle ska bli rätt.


PUFFAR/SMÄLLAR I PANNAN
Beror oftast på för lite luft i förhållande till bränslemängd, vilket gör att pelletsen pyreldas utan låga. Följden blir att pyrolysgas bildas som ”puffar”/smäller när den antänds.
Problemet uppstår ofta under perioder med lägre uppvärmningsbehov. Kan även bero på att brännaren missar tändning.


SYNLIG RÖK/SOT I SKORSTENEN
Synlig rök eller sot är tecken på ofullständig förbränning. Beror på fel luft-/bränslebalans, vilket lättast åtgärdas genom att justera bränslematningen, men kan också vara ett tecken på att anläggningen är sliten eller behöver rengöras. Alternativt innehåller pelletsen en alltför hög andel finfraktion, vilket t.ex. kan bero på fel vid tillverkning, lossning eller fel i skruvmatning.


BYTA DIMENSION (8 TILL 6 MM)
De allra flesta pelletsbrännare fungerar lika bra oavsett pelletsens dimension. När du byter dimension kan dock
förhållandet mellan luft- och bränsletillförsel förändras eftersom en mindre pellets lättare matas genom bränsleskruven. Detta medför att andelen bränsle i förhållande tillluftmängd blir större, vilket i sin tur påverkar förbränningen. Du åtgärdar detta genom att minska matningshastigheten på skruven till förbränningen.
De vanligaste problemen och de vanligaste lösningarna.Solenergi


Med solfångare är du oberoende av annan energi under 5-6 månader om året. Som komplement till andra energikällor är det optimalt eftersom solen är som bäst då t.ex. en värmepanna har som sämst verkningsgrad.


Solen är en naturlig, miljövänlig och kostnadsfri energikälla. Varje timme tar jorden emot lika mycket energi från solen som vi människor gör av med på ett helt år!

Solenergin går att ta till vara på genom solfångare och solceller. Solfångare genererar värme och solceller elektricitet.

I en solfångare finns det små rör fyllda med en värmebärande vätska (oftast vatten och glykol). På utsidan sitter ett skyddande glas som håller den fångade värmen kvar i rören.

När solstrålarna träffar solfångaren värms vätskan i rören upp. Den varma vätskan leds till en stor ackumulatortank. Ackumulatortanken fungerar som ett värmelager som kan kopplas samman med husets värmesystem. Därifrån skickas vattnet ut till husets element eller används till att värma tappvattnet

 

En solcell är uppbyggd så att solens strålar skapar en spänning. Strömmen kan lagras i ett batteri eller användas direkt, exempelvis till belysning.

 

För varje hundralapp köpt energi under sommaren är upp till 70 kronor bortkastade eftersom en förbränningsanläggning har dålig verkningsgrad under sommaren.. Med en solvärmeanläggning kan du stänga av din pannanläggning sommartid och du sparar dubbelt så mycket av inköpt energi som solfångaren själv ger. Därför sparar du dubbelt så mycket av inköpt energi som solfångaren själv ger.

Stallpellets


Välj pellets av premium kvalitét till din häst från Scandbio

Vår stallpellets är inte värme pellets i ny förpackning - Den är framtagen med din hästs välmående i fokus.


Scandbio tillverkar Stallpellets av Kutterspån(Hyvelspån) utan inblandning av sågspån.

Sågspån kan göra att hästar reagerar negativt på andningen. Även personal i stallet kan påverkas negativt.

Scandbio Stallpellets pressas inte lika hård som värmepellets, vilket gör att åtgången av vatten blir mindre, den löses upp snabbare och ger även en luftigare ströbädd.

Scandbio tar även bort det finaste materialet (dammet), 75-80% av ströbädden är över 1mm i diameter (20-30% i värmepellets).

Scandbio har inga tillsatser i Stallpellets (vilket en del har i sin värmepellets).Värmepellets


Värmepellts från Scandbio - Vad är egentligen naturlig energi? Scandbio producerar bara vedbränsle som ingår i det naturliga kretsloppet och som inte påverkar miljöns framtid negativt.


Allt bygger på en 100 % förnybar energikälla och så har vi arbetat sedan starten 1982.

Men för oss handlar naturlig energi inte bara om produkterna.Vi tar ett stort ansvar för miljön genom våra certifieringar och sedan 2009 har vi minskat CO2-utsläppen vid transporter av färdiga produkter med 46 %.Vi kräver att våra åkerier använder miljövänliga bränslen och de maskiner som vi använder i våra fabriker går på miljövänligt bränsle.


Scandbio tillverkar Stallpellets av Kutterspån(Hyvelspån) utan inblandning av sågspån.

Sågspån kan göra att hästar reagerar negativt på andningen. Även personal i stallet kan påverkas negativt.

Scandbio Stallpellets pressas inte lika hård som värmepellets, vilket gör att åtgången av vatten blir mindre, den löses upp snabbare och ger även en luftigare ströbädd.

Scandbio tar även bort det finaste materialet (dammet), 75-80% av ströbädden är över 1mm i diameter (20-30% i värmepellets).

Scandbio har inga tillsatser i Stallpellets (vilket en del har i sin värmepellets).